Blog de PRL

Coordinació d'Activitats Empresarials

Què és la Coordinació d’Activitats Empresarials?

Posted Leave a commentPosted in Prevenció laboral

La Coordinació d’Activitats Empresarials, coneguda abreujadament com CAE, surt de l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i el RD 171 / 2004, desenvolupa aquest Article. Com és una matèria complexa, extensa i que encara té un escàs compliment, anirem desenvolupant-la en diverses publicacions, per tractar de posar una mica de llum a aquesta […]

registre d'empreses acreditades

Registre d’Empreses Acreditades, és obligatori?

Posted Leave a commentPosted in Prevenció laboral

És una pregunta que, a data d’avui (encara que la Llei que ho regula és de l’any 2006), se segueixen fent molts empresaris que van a treballar a obres de construcció. Per intentar aclarir la obligatorietat de la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades, començarem explicant que la normativa estableix que s’han d’inscriure totes les empreses i […]