Prevenció laboral

Inscripció REA ( Registre d’Empreses Acreditades )

inscripció REA

Quan una empresa ja té clar que, per a poder desenvolupar el seu treball a obres de construcció, ha de fer la inscripció REA, la primera pregunta que li sorgeix és: d’acord, i què necessito per a inscriure’m? Per a respondre a aquesta pregunta, el millor és acudir a la Llei de Subcontractació, que defineix així el que una empresa ha de complir per a poder intervenir en el procés de subcontractació, ja sigui com a contractista o subcontractista:

  • Posseir una organització productiva pròpia, comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i utilitzar-los per al desenvolupament de l’activitat contractada
  • Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats propis del desenvolupament de l’activitat empresarial
  • Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre la feina desenvolupada pels seus treballadors a l’obra.

Perquè si la nostra empresa compleix legalment amb els tres punts anteriors, serà fàcil obtenir la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA).

Com podem justificar la inscripció REA?

A l’hora de realitzar els tràmits per a la inscripció REA ens demanaran que certifiquem que complim amb el que hem explicat (caldrà que omplim un formulari online) i, a més, aportar alguns documents. La documentació requerida (en el cas més habitual que és que tinguem contractat un Servei de Prevenció Aliè) l’hem de demanar al nostre Servei de Prevenció, que ens l’ha de preparar. Són dos documents:

  • Certificat que acredita que tenim contractades les 4 especialitats preventives (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia, i medicina del treball)
  • Certificat que acredita que el personal de l’empresa que realitzarà treballs a les obres de construcció, compta amb la formació exigible (en funció de cada conveni això variarà).

Aquesta documentació l’haurem també d’incloure al formulari online (que haurem de firmar digitalment) i, un cop realitzat el tràmit, només ens quedarà esperar a que ens donin el certificat. En ocasions, és possible que ens demanin aclariments a la nostra comunicació, i inclús que ens sol·licitin aportar documentació acreditativa d’algun aspecte concret. Si passa això, haurem de contestar al requeriment en el termini que ens donin per a poder obtenir el nostre certificat.

Si tens dubtes sobre si has d’inscriure’t o no al REA, llegeix el nostre article on mirem d’aclarir si és obligatòria la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA).

Llegeix el nostre article sobre l'obligatorietat REA