Prevenció laboral

Inscripció REA

inscripció REA

La inscripció REA és un tràmit que tard o d'hora s'ha de fer si som una empresa que treballa al sector de la construcció, ja que per llei estem obligats a estar inscrits, encara que hi ha una sèrie de matisos com ja vam comentar en el nostre article anterior. Quan una empresa té clar que per poder desenvolupar el seu treball en obres de construcció ha de dur a terme la seva inscripció REA, li sorgeixen tres preguntes: Quan s'ha de fer? Què es necessita? Com es fa?

Quan s'ha de fer la inscripció REA?

La inscripció al REA ha de ser prèvia a l'inici dels nostres treballs en una obra de construcció, així que, si encara no tens el Registre d'Empreses Acreditades i saps que ho necessitaràs en un futur no molt llunyà, no triguis a preparar-ho tot per poder fer la sol·licitud.

¿Qué es necessita para fer la sol·licitud REA?

Per respondre a aquesta pregunta, el millor és acudir a la Llei 32/2006, que regula la subcontractació al sector de la construcció. La Llei esmentada, com ja explicàvem en la nostra entrada sobre l'obligatorietat de la inscripció, estableix els requisits que han de complir les empreses contractistes i subcontractistes per inscriure's al Registre d'Empreses Acreditades, que són tres:

  • Disposar d’una organització productiva pròpia, comptar amb els mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per al desenvolupament de l'activitat contractada.
  • Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats inherents al desenvolupament de l'activitat empresarial.
  • Exercir directament les competències d'organització i direcció sobre les tasques que realitzen els seus treballadors al lloc de treball i, en el cas dels treballadors autònoms, exercir el treball amb autonomia i responsabilitat fora de l'àmbit d'organització i gestió de l'empresa que l'ha contractat.

Si la nostra empresa compleix legalment els tres punts anteriors, serà més o menys fàcil obtenir la inscripció al Registre d'Empreses Acreditades (REA). La demostració de compliment s'ha de fer a través de la documentació que ens sol·licitaran en el procés de registre.

Com es fa la sol·licitud REA?

El tràmit de la sol·licitud es realitza online a través de cada Comunitat Autònoma, encara que serà vàlid per a tot el territori nacional. En aquest procés, haurem de justificar i certificar que complim amb els tres punts anteriors.

Cal destacar que la mateixa Llei ja ens diu que les empreses han d'acreditar que disposen de recursos humans, al seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Això ja ens dóna pistes sobre el que haurem de fer.

Emplenar el document REA

Al procés haurem d'omplir un document amb totes les dades de la nostra organització, inclosos els mitjans amb els quals disposem (això inclou recursos humans, instal·lacions, eines, vehicles, etc...). No és complicat, però s'han de tenir totes les dades a mà perquè estem certificant que el que estem dient és cert.

Tanmateix, haurem d'adjuntar dos certificats, un sobre la nostra organització preventiva i un altre sobre la formació en PRL (Prevenció de Riscos Laborals) del nostre personal. Normalment hi ha dos models estandarditzats per a aquests certificats.

Certificats digitals

La millor manera de realitzar aquest tràmit és disposar d'un certificat digital. Si no el tenim, recomanem sol·licitar-lo, el procediment no és complicat i ens servirà per a moltes altres coses (tràmits amb Seguretat Social, Hisenda, Ajuntaments, etc...). Nosaltres normalment utilitzem un certificat de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), que té una àmplia validesa i un preu assequible, però també n'hi ha d'altres emesos per altres entitats que ens poden servir.

Certificat d'Organització preventiva

Si la nostra organització preventiva es basa en la contractació d'un Servei de Prevenció Aliè (SPA), el més comú en empreses constructores per motius que explicarem en un altre article, hem de demanar que ens emetin aquests certificats. Aquest certificat acredita la nostra organització preventiva, contemplant les especialitats que tenim contractades, que són quatre:

  • seguretat
  • higiene
  • ergonomia i psicosociologia
  • medicina del treball

Certificat sobre formació PRL

Aquest certificat acredita que el personal de la nostra empresa que treballarà en obres de construcció (hi ha empreses que treballen a la construcció però que poden tenir part del seu personal que mai trepitgi una obra) té la formació requerida. La formació depèn de cada Conveni Col·lectiu i no és la mateixa la d'algú del sector de la construcció que algú del sector del metall o del sector de la fusta, per exemple.

No hem d'oblidar la formació del nostre personal directiu, que també està establert i ha d'estar acreditat i certificat.

Un cop emplenat el formulari i adjuntat els certificats, hem de signar digitalment la sol·licitud i enviar-la.

Pagament de taxes

Quan estigui enviada la sol·licitud, en poques hores o dies, rebrem la sol·licitud del pagament de les taxes corresponents. El pagament normalment es pot fer amb targeta de crèdit o a través de banca en línia, encara que també es pot obtenir una carta de pagament per fer-ho presencialment a l'entitat bancària.

Esperar el certificat REA

Si tot és correcte, en uns dies més hauríem de rebre la comunicació de la nostra inscripció REA, juntament amb un certificat que acrediti aquesta inscripció. Aquest certificat REA també es pot obtenir en línia sempre que vulguem.

Si hi ha algun problema, normalment rebrem una comunicació en forma de requeriment en la que ens demanen aclariments d'un punt que pot requerir aportar nova documentació o és suficient contestant amb l'explicació. La forma de resposta és molt similar a la d'alta, utilitzant un formulari per respondre a la sol·licitud que també ens permetrà proporcionar els annexos necessaris. De nou, haurem d'emplenar les dades que ens sol·licitin i signar digitalment per enviar-lo. Si rebutgen la nostra inscripció ens donaran les explicacions pertinents, encara que normalment no és habitual.

certificat d'inscripció REA

Si tens dubtes o veus complicat la realització del tràmit contacta amb nosaltres i t'ajudarem.
Si el que tens són dubtes sobre si has o no has inscriure't, llegeix el nostre article en què tractem d'aclarir si el Registre d'Empreses Acreditades (REA) és obligatori.