POLÍTICA DE COOKIES


El web vitradoc.com utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per Vitra i que s’activen per cookies servides per aquesta entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de Vitra. Concretament Vitra utilitza cookies:

Pròpies:

sessionid: Django. Aquesta cookie és usada pel framework Django per permetre que les variables de sessió siguin guardades en el servidor web. Aquesta cookie és essencial per al funcionament de la web.

csrftoken: Seguretat de Django.

Tercers:

GA: Google Analytics. S’utilitza per emmagatzemar un identificador de client únic (ANEU de client), que és un nombre generat aleatòriament. Una vegada generat l’ANEU, s’emmagatzema en la cookie i s’inclou en cada visita o sol·licitud que s’envia a Google Analytics. Després, els servidors de Google Analytics ho utilitzen per calcular les dades d’usuaris, sessions i campanyes.

utma: Google Analytics. Usada per distingir usuaris i sessions. Informació sobre el nombre de visites realitzades per l’usuari. Identifica també quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la pàgina.

utmb: Google Analytics. Usada per determinar noves sessions/visites. Identifica l’hora d’accés a la pàgina.

utmz: Google Analytics. Usada per registrar l’origen de l’usuari i les keywords o paraules clau utilitzades per l’usuari per accedir o trobar l’adreça de la pàgina. Aquesta cookie s’utilitza per calcular el tràfic que prové de motors de cerca o campanyes i la navegació dins de la mateixa web (enllaços interns).