GESTIÓ DE PIMES I GRANS EMPRESES


Les pimes i les grans empreses necessiten una gran quantitat de documentació per poder dur a terme la seva activitat laboral, sobretot en sectors on el treball comporta col·laboració entre diferents organitzacions. Amb aquesta gran quantitat d'informació s'aconsegueix una alta qualitat en el resultat final, però comporta molt de temps de gestió.

OBJECTIU 1: AGILITZAR EL TREBALL A L'EMPRESA

VITRAdoc ha estat creat amb l'objectiu de satisfer la necessitat d'agilitar el flux de treball dins i entre les grans empreses i pimes. La combinació de l'experiència en prevenció de riscos laborals amb la necessitat d'agilitar i aplicar la transformació digital ha portat al nostre equip de professionals a fer un software de gestió documental al núvol especialitzat en PRL. Amb aquest software s'aconsegueixen 3 objectius:

  • Gestió documental al núvol amb un cost adaptat a les necessitats
  • Ajuda al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
  • Optimització en la col·laboració entre empreses dins d'un mateix entorn laboral (complint amb la CAE - Coordinació d'Activitats Empresarials)

OBJECTIU 2: COMPLIR AMB PRL I CAE

Sabem que la gestió documental optimitza la producció en la nostra pime o empresa i que s'ha de complir amb la prevenció de riscos laborals, però què és exactament la PRL i la CAE?