almacenamiento en la nube

EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL


VITRAdoc utilitza l'emmagatzematge al núvol per oferir un servei òptim al què poder accedir des de qualsevol lloc amb només tenir connexió a internet. Guardar arxius al núvol proporciona agilitat, escala global i durabilitat, punts necessaris a les empreses actuals, al mateix temps que permet externalitzar un servei i eliminar la necessitat de comprar i administrar una infraestructura d'emmagatzematge de dades, permetent focalitzar esforços en el core del propi negoci de l'empresa.

ARXIUS AL NÚVOL SEGURS

Emmagatzemar arxius al núvol amb VITRAdoc significa tenir una òptima seguretat. Les dades s'emmagatzemen a servidors web d'alt rendiment amb sistemes de còpies de seguretat diàries i redundància d'alimentació elèctrica i de hardware per permetre un servei de 24 hores els 365 dies de l'any.
La seguretat en la transferència de dades i el seu emmagatzematge on line està garantida a VITRAdoc. A través de protocols de seguretat amb tècniques modernes d'encriptació, com SSL i AES-256 (Advanced Encryption Standard), es garanteix un emmagatzematge on line de la informació sense intrusions.

BENEFICIS DE L'EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL

Hi ha tres principals beneficis que l'emmagatzematge de documents al núvol aporta a les empreses:

guardar archivos en la nube optimiza los costes

OPTIMITZACIÓ DE COSTOS

L'externalització de la infraestructura necessària per a l'emmagatzematge de dades implica una reducció de costos de compra i gestió de maquinari, al mateix temps que es pot contractar només el servei d'acord a les necessitats de l'empresa i el nombre de treballadors, obtenint una economia d'escala.

beneficios de guardar archivos en el cloud

TEMPS D'IMPLEMENTACIÓ

No requereix temps d'instal·lació, amb l'emmagatzematge al núvol de VITRAdoc el servei és a l'instant. La seva interfície intuïtiva proporciona a l'usuari una ràpida adaptació. De la mateixa manera, la demanda d'augment de capacitat o d'usuaris és efectiva només amb sol·licitar-la.

almacenamiento online, beneficios

DISPONIBILITAT

Les dades al núvol són accessibles des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet a través d'un navegador web com pot ser Google Chrome, Safari o Firefox. No cal estar a la feina.