gestor documental financiat per Enisa

ENISA dóna suport a VITRAdoc amb un préstec participatiu

Posted Posted in Gestió documental, Prevenció laboral

VITRAdoc ha rebut un préstec participatiu per part d’ENISA, dotant de major múscul financer a l’empresa al mateix temps que reforça la garantia i la solidesa del projecte. L’objectiu d’aquest préstec és el desenvolupament comercial, donant a conèixer els beneficis que aporta VITRAdoc en termes de Gestor Documental orientat a la Prevenció de riscos laborals […]

riscos laborals CAE

CAE : Obligació d’informar dels riscos laborals

Posted Posted in Prevenció laboral

La Coordinació d’Activitats Empresarials neix de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals establint, al seu article 24, que quan a un mateix centre de treball s’exerceixin activitats de treball de dues o més empreses, aquestes han de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. A aquest efecte, establiran els mitjans […]

inscripció REA

Inscripció REA

Posted Posted in Prevenció laboral

La inscripció REA és un tràmit que tard o d’hora s’ha de fer si som una empresa que treballa al sector de la construcció, ja que per llei estem obligats a estar inscrits, encara que hi ha una sèrie de matisos com ja vam comentar en el nostre article anterior. Quan una empresa té clar […]