riscos laborals cae

CAE : Obligació d’informar dels riscos laborals

Posted Leave a commentPosted in Prevenció laboral

Continuant amb el nostre article sobre coordinació d’activitats empresarials (CAE), avui ens centrarem en les obligacions dels diferents participants en un Centre de Treball. En un centre de treball ens trobem l’Empresari Titular, l’Empresari Principal i els Empresaris Subcontractistes. Qui és l’Empresari Titular? És l’empresari que posa a disposició i gestiona el centre de treball […]

Coordinació d'Activitats Empresarials

Què és la Coordinació d’Activitats Empresarials?

Posted Leave a commentPosted in Prevenció laboral

La Coordinació d’Activitats Empresarials, coneguda abreujadament com CAE, surt de l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i el RD 171 / 2004, desenvolupa aquest Article. Com és una matèria complexa, extensa i que encara té un escàs compliment, anirem desenvolupant-la en diverses publicacions, per tractar de posar una mica de llum a aquesta […]

registre d'empreses acreditades

Registre d’Empreses Acreditades, és obligatori?

Posted Leave a commentPosted in Prevenció laboral

És una pregunta que, a data d’avui (encara que la Llei que ho regula és de l’any 2006), se segueixen fent molts empresaris que van a treballar a obres de construcció. Per intentar aclarir la obligatorietat de la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades, començarem explicant que la normativa estableix que s’han d’inscriure totes les empreses i […]