Prevenció laboral

Increment de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

inspecció de treball lprl

Porto més de 40 anys en la meva professió i mai havia vist tanta activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social com fins ara.

En els darrers mesos de l'any que ara ha finalitzat, va començar una campanya, que, fins ara arriba a 326 empreses, "control de transformació dels contractes de treball", per veure i per garantir que compleixen les "regles del joc", és a dir, convenis col·lectius i/o legislació laboral. Aprofitant la "visita", demanen tota la documentació relativa a una qüestió que va arribar a aquest país el novembre de 1995 i que, malauradament, encara moltes empreses desconeixen o no compleixen amb ple coneixement: la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La inspecció de treball i el no compliment de la llei PRL

Certament, l'incompliment de la llei PRL, i de les visites realitzades per la inspecció es desprèn que el 93% no l’acompleixen, facilita a la Inspecció de treball a realitzar actuacions d'ofici.

En el millor dels casos ens poden "requerir" per a que en uns dies ens posem al dia, qüestió que no serà fàcil i requerirà una gestió ràpida i àgil. Si ens posem en el pitjor, el principal problema serà que, a més d’haver-nos de posar al dia sí o sí, ens tocaran la butxaca, cosa dolenta per a tothom en aquesta època o en qualsevol altra.

Analitzant aquesta situació des de la meva experiència, em sembla com a mínim curiós que aquesta llei, que va substituir l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de l'any 1971, no ha quallat en l’entramat empresarial i, el que és més greu encara per a les PIMES i els AUTÒNOMS, és que una gran part dels Assessors i Gestories Administratives, de les que depenen de molts d'ells, tampoc els assessoren com cal.

Varis poden ser els motius d'anàlisi que han influït en l'incompliment d'aquesta Llei de Prevenció de Riscos Laborals, però això ho deixarem per a un altre article.

L'únic que us vull recordar, A TOTS AQUELLS QUE TENIU UNA EMPRESA O SOU AUTÒNOMS AMB EMPLEATS, és que s’ha de complir la LPRL i que l’incompliment comporta sancions que van des dels 2.046 als 819.780€, això només des del punt de vista administratiu laboral, i sense entrar en altres qüestions d'ordre civil i penal.

Som experts en la gestió de PRL i CAE per a pimes i grans empreses. Contacta amb nosaltres i t'assessorem.