Prevenció laboral

Registre d’Empreses Acreditades, és obligatori?

registre d'empreses acreditades

És una pregunta que, a data d'avui (encara que la Llei que ho regula és de l'any 2006), se segueixen fent molts empresaris que van a treballar a obres de construcció. Per intentar aclarir la obligatorietat de la inscripció al Registre d'Empreses Acreditades, començarem explicant que la normativa estableix que s'han d'inscriure totes les empreses i treballadors autònoms amb personal assalariat que intervinguin, com a contractistes o subcontractistes, en l'execució de treballs en obres de construcció.

És important el matís que parla de treballadors autònoms que tinguin personal assalariat, ja que un autònom que treballi directament en una obra de construcció, ja sigui contractat o subcontractat, no té obligació d'estar inscrit al REA. Això sí, també cal recordar que aquest autònom no pot subcontractar a ningú.

Qui ha de fer la inscripció REA

Sempre es planteja el dubte de què passa amb les empreses que no són del sector de la construcció, però és que la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (LSC), queda molt clar que és aplicable als contractes subscrits per totes les empreses, per dur a terme alguna activitat en una obra de construcció. Per tant, han d'inscriure's al REA totes les empreses que intervinguin en una obra, encara que per la seva activitat no els sigui aplicable el conveni de la construcció.

inscripción rea

Excepcions del Registre d'Empreses Acreditades

I no hi ha excepcions? Si, és clar, sempre n'hi ha, perquè aquelles empreses que no intervenen de forma directa en l'obra de construcció, és possible que es lliurin de la inscripció REA. Tenim, per exemple, les empreses subministradores de material que no executen cap treball dins de l'obra, o les empreses de control de qualitat, la presència de la qual en l'obra és ocasional i, igual que les empreses transportistes esmentades, no executen directament treballs en l'obra de construcció.

Un cas especial és el de les empreses promotores d'obres, que només hauran d'inscriure's al Registre d'empreses Acreditades (REA) si exerceixen també funcions de contractista, emprant mitjans materials i humans propis en l'execució de l'obra de construcció.

En un proper article tractarem sobre la documentació necessària per a la inscripció al Registre d'empreses Acreditades, les obligacions que cal complir per poder fer-ho, i els tràmits necessaris per inscriure's al REA.

Llegeix el nostre article sobre l'obligació d'informar els riscos laborals.