Coordinació d'Activitats Empresarials

Què és la Coordinació d’Activitats Empresarials?

Posted Leave a commentPosted in Prevenció laboral

La Coordinació d’Activitats Empresarials, coneguda abreujadament com CAE, surt de l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i el RD 171 / 2004, desenvolupa aquest Article. Com és una matèria complexa, extensa i que encara té un escàs compliment, anirem desenvolupant-la en diverses publicacions, per tractar de posar una mica de llum a aquesta […]