Gestor Documental amb funcions PRL


gestor de archivos

Arxiu i classificació

VITRAdoc ajuda a arxivar els documents de forma organitzada, per poder localitzar-los de seguida, tenir-los sempre a mà i perfectament classificats.

avisos automáticos gestor de archivos

Avisos automàtics

Disposa d'un sistema de control de documentació que avisa de les caducitats dels arxius guardats enviant un correu electrònic, sense que l'usuari hagi de fer res.

gestión usuarios

Gestió d'usuaris

VITRAdoc permet afegir usuaris amb diferents nivells de permisos per gestionar els documents, perquè tot no depengui d'una sola persona.

prevención riegos laborales

Compliment legal

Ajuda a les empreses al compliment legal en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint al dia la documentació necessària per a la coordinació d'activitats.

acceso VITRAdoc, gestor documental

Facilitat d'accés

És una plataforma web a la qual s'accedeix amb usuari i contrasenya. Es pot accedir des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet sense descarregar-se res.

seguridad gestor documental

Seguretat d'ús

VITRAdoc manté els arxius segurs, emmagatzemats en un servidor amb còpia diària, amb redundància d'alimentació, oferint servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

ventajas gestión documental

Avantatges

A diferència d'altres gestors documentals, VITRAdoc està pensat per automatitzar el compliment legal que recau sobre els fitxers en base a la prevenció de riscos laborals. El sistema d'arxius automàtic, així com els avisos de les caducitats, faciliten la feina diària, mentre que la resta de gestors documentals es limiten a ser un sistema d'emmagatzematge.

Sistema d'arxius totalment automàtic
Cerca per títols i amb possibilitat de filtrar
Comprovació automàtica dels documents
A mesura que creix manté un ordre lògic
No cal descarregar-se cap programa per accedir